BPM

De noodzaak van een helder omschreven proces

Binnen organisaties bestaan diverse hoofdprocessen en ondersteunende processen. Deze processen behoren zo ingericht te zijn dat de diensten of producten van de organisatie op de meest efficiënte wijze de klant bereiken. Vaak worden deze processen ingericht volgens de lean methode waarbij een sterke focus ligt op doelen, mensen en processen.

De processen binnen een organisatie zijn continue aan verandering onderhevig. Het is belangrijk dat deze processen helder zijn omschreven en bekend zijn bij de betrokkenen. Daarbij is het van cruciaal belang dat er ten eerste wordt nagedacht over de inrichting van de werkprocessen. Vragen als: “Wie is er hoofdverantwoordelijk voor een specifiek proces?” en “Welke beheersmaatregelen zijn nodig om de kwaliteit de waarborgen?” zijn onder andere essentieel om vast te leggen.

Ik ondersteun organisaties op het gebied van het vastleggen van de huidige werkprocessen en vervolgens adviseer ik hoe de processen efficiënter kunnen worden ingericht. Mijn aanpak is altijd een integrale aanpak van organisatie- en mensgerichte factoren. Tijdens mijn aanpak staan de medewerkers centraal, want het zijn immers processen die zij beheren of uitvoeren. Het betrekken van medewerkers bij nieuwe procesontwerpen is daarom een belangrijke factor voor een succesvolle implementatie.

 

Business Process Management

Business Process Management is een gestructureerde en eenduidige methodiek om processen continue te verbeteren. Er wordt gewerkt met een vast stappenplan dat zichzelf continue herhaald. Afhankelijk van de klantvraag zijn dit vaak de volgende stappen:

  1. Analyseren huidige processen;
  2. Vastleggen huidige processen in modellen;
  3. Inventariseren wensen voor de nieuwe situatie;
  4. Ontwerpen nieuwe procesmodellen;
  5. Implementeren nieuwe processen

Ik heb een ruime werkervaring in de uitvoering van deze stappen. Mijn unieke meerwaarde ligt in het snel inzichtelijk maken van werkprocessen en het betrekken en motiveren van medewerkers tijdens de procesoptimalisatie.

Het doel van Business Process Management is een efficiënte bedrijfsvoering dat bijdraagt in het behalen van de beste resultaten. Een inzichtelijk een eenduidig proces met duidelijke verantwoordelijkheden en taken is al belangrijke voorwaarde voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Wilt u ook meer inzicht verkrijgen in uw werkprocessen en een advies over procesoptimalisatie? Neem dan via het formulier contact met mij op en ik kom graag langs voor een vrijblijvend gesprek.