AAcoaching

Coaching

Ik coach mensen die begeleid willen worden op het gebied van verschillende persoonlijke vraagstukken. Deze vraagstukken kunnen verschillend van aard zijn, maar liggen vaak op het gebied van persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Voorbeelden van vraagstukken kunnen zijn:

Hoe ervaar ik meer rust?
– Ik wil iets veranderen maar ik weet niet wat en hoe?
– Hoe krijg ik meer grip op mijn leven?
– Hoe bereik ik mijn levensdoelen?
– Hoe ga ik om met angst?
– Hoe ga ik om met onzekerheden?
– Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen?
– Hoe kan ik meer geluk ervaren?
– Wat zijn mijn levensdoelen?
– Hoe ga ik om met veranderingen (o.a. echtscheidingen, wijzigingen van een baan);
– Hoe word ik persoonlijk effectiever?

Werkwijze

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van vragen die behandeld kunnen worden. Vrijwel alle coachsessies hebben ten doel de coachee meer inzicht, rust, acceptatie en vertrouwen bij te brengen. Ook tijdens de coaching werk ik vanuit de visie dat daadwerkelijke verandering begint bij de mindset. In het begin wordt er veelal gewerkt aan verhoging van bewustzijn en ingesleten patronen worden inzichtelijk gemaakt. Daarna werken we aan acceptatie en worden er acties uitgevoerd om daadwerkelijke transformatie te bereiken.

Tijdens de sessies hanteer ik diverse methodieken, onder andere: mindfulness, positieve psychologie, compassie, cognitieve therapie en put ik inzichten uit mijn eigen levenservaring. Aan de hand van het intakegesprek bepaal ik welke methodieken er worden ingezet.

Duur coachsessie

Een standaard coachsessie duurt 60 minuten. Afhankelijk van de wensen kan dit in onderling overleg aangepast worden.

Investering

Een sessie bedraagt 75,-(exclusief BTW) per uur.

Locatie

Locatie voor particulieren

De coachsessies vinden plaats op de prachtige locatie “Thuis aan de Amstel” in Amsterdam. Deze locatie leent zich zeer goed voor de coachingsessies vanwege de goede bereikbaarheid en de ligging in een rustige omgeving. Ik huur hier een privé ruimte waar we in alle rust de sessie kunnen houden. Bij droog weer kunnen we wandelen langs de Amstel.

Locatie voor bedrijfsleven

De coaching bied ik ook aan voor het bedrijfsleven. Ik kan hiervoor ook gebruik maken van de locatie ‘Thuis aan de Amstel”, maar het is ook mogelijk om de sessie te houden op de locatie van het bedrijf zelf.

Huis aan de Amstel