OBM2

De noodzaak van gedragsverandering

Binnen organisaties wordt veel tijd en geld besteed aan het optimaliseren van organisatiefactoren (denk aan: procesverbetering, marketing, beleid, strategie, communicatie, etc). Beaumind gelooft dat er pas geoptimaliseerd kan worden als er ook aandacht wordt besteed aan de menselijke factor en in het bijzonder het gedrag van medewerkers. Er kunnen uitgebreide verbeterplannen en voorstellen worden gemaakt, maar als de medewerkers niet het juiste gedrag vertonen dan is een plan en voorstel niks waard. Zo is het belangrijk om te weten welk gedrag vereist is om bepaalde doelstellingen te realiseren. Management en leiding zouden voldoende aandacht moeten besteden aan het sturen op gewenst gedrag. Zijn hier ook methodieken voor?

Organizational Behavior Management

Organizational Behavior Management (OBM) komt uit de bedrijfskunde. Met deze wetenschappelijk onderbouwde methode verandert u gedrag in uw organisatie en verbetert u bedrijfsprestaties (perfomance management). OBM is efficiënt en de veranderingen zijn blijvend. Dat bewijst een aantal Fortune 500-bedrijven, die deze methode al jaren succesvol gebruiken. De kracht van de methodiek ligt onder andere in het sturen op consequenties en het meten van het gewenste gedrag.

Sturen op consequenties

Mensen zijn gevoelig voor de gevolgen van hun daden. Die hebben meer invloed op hun handelingen dan prikkels. Het rode verkeerslicht is de prikkel om te stoppen. Maar de gevolgen van stoppen of niet stoppen — te laat komen of een boete krijgen — bepalen wat wij doen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 80 procent van ons gedrag wordt bepaald door consequenties, niet door prikkels. Gedrag dat direct voordeel oplevert zal zich gaan herhalen. Gedrag dat direct nadeel oplevert zal afnemen. De snelheid en de zekerheid van de consequenties hebben grote invloed op het herhaalgedrag.

Doelgericht motiveren

OBM is ontwikkeld vanuit deze inzichten. Deze methode leert u hoe u uw medewerkers positief kunt motiveren door effectief te sturen op consequenties. Het belonen van gewenst gedrag speelt een belangrijke rol. Gemeende complimenten van leidinggevenden zijn bijvoorbeeld zeer effectief en verbeteren de sfeer.

Blijvend beter resultaat

Kortom: OBM levert u minder ziekteverzuim, betere prestaties en tevreden medewerkers. Het resultaat is blijvend, want u leert zelf hoe u deze methode kunt toepassen op ziekteverzuimgedrag.

 

Wat kan Beaumind voor u betekenen op het gebied van OBM?

Voor de studie bedrijfskundige economie aan de Vrije Universiteit ben ik afgestudeerd op het onderwerp OBM. Ik deed mee aan het Nationaal Onderzoek Verander Management en combineerde de OBM factoren in de vragenlijsten. Al snel bleek dat deze gedragsfactoren van cruciaal belang zijn voor het slagen van een verandertraject. Tijdens mijn werk als business consultant heb ik met succes de methodiek toegepast. Ook heb ik ervaring in het geven van een awareness-sessie over OBM.

 

Indien u meer wilt weten neem dan via het formulier vrijblijvend contact op.