AAcoaching

Stressreductie m.b.v. Compassie-training

Compassie betekent het vermogen mild om te gaan met lijden. Dit kan lijden zijn van onszelf, maar ook lijden van anderen. Tijdens de training volgen we een vaststaand programma en wisselen we theorie en oefeningen met elkaar af. Middels kennis over de werking van ons brein krijgen we inzicht in onze gedragspatronen, overtuigingen en denkpatronen. Naast kennis over het brein doen we oefeningen die gericht zijn op het vergroten van mildheid. We trainen hierbij de activering van ons zorgsysteem. Dit is een emotieregulatiesysteem die zorgt voor kalmte, rust en tevredenheid.

Effecten van de compassie-training

De effecten van de compassie-training zijn wetenschappelijk bewezen. Compassie bevordert ons psychisch en lichamelijke welzijn en draagt bij aan een beter sociaal functioneren (onderzoek: MacBeth & Gumbley, 2012, Neff, 2012). Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat compassie samengaat met (Van den Brink & Koster, 2013; 2015:

  • Beter om kunnen gaan met de impact van negatieve gebeurtenissen;
  • Een grotere vaardigheid om met moeilijkheden om te gaan;
  • Minder angst;
  • Betere zelfzorg;
  • Minder stress;
  • Meer sociale en persoonlijke verbondenheid;
  • Gezonder functioneren van de hersenen.

Werkwijze

De training wordt in-company gegeven voor groepen van minimaal 3 en maximaal 8 deelnemers. De training bestaat uit 8 sessies van 2,5 uur en worden verspreid over 8 weken, 12 weken of 16 weken (afhankelijk van de wensen van de deelnemers).