slid3

Effectief omgaan met stress d.m.v. mindfulness

Waarom mindfulness?

Tijdens het werk kunnen we ‘druk’ ervaren. Dit kan een gezonde druk zijn om een deadline te behalen, maar regelmatig komt het voor dat deze druk ontstaat door een te hoge werkdruk. Deze druk kan ongezond worden als we stress gaan ervaren, waardoor het werk niet meer als plezierig wordt ervaren. Stress is vandaag de dag een normaal verschijnsel geworden, mede door de vele prikkels die aan ons zijn blootgesteld (denk o.a. aan social media en e-mail verkeer) en de hoge druk die gelegd wordt om resultaten te behalen. Voor elke medewerker is het daarom van essentieel belang dat zij effectief weten om te gaan met stress. Gedurende het 8 weken durende programma “Mindfulness op het werk” leren medewerkers (ook directie en management) stress de baas te worden door het beoefenen van praktische oefeningen.

Omschrijving

Steeds vaker krijgen we te maken met stress op het werk. Management en leiding zouden hier voldoende aandacht aan kunnen besteden, mede gezien de effecten op de werkprestaties en het welzijn van medewerkers. De effecten van stress zijn onder andere:

Effecten van stress:
– Slecht kunnen concentreren op het werk;
– Negatieve gedachten over het werk;
– Minder effectief kunnen werken;
– Piekeren op het werk;
– Verschillende stress- gerelateerde verschijnselen zoals o.a. hyperventilatie;
– Oververmoeidheid, verminderde energie;
– Hoog ziekteverzuim vanwege stress (o.a. burn-out).

Beaumind biedt de training “Mindfulness op het werk” aan voor alle medewerkers (ook management) die te maken hebben met stress. Tijdens het programma ontwikkelen de cursisten een mentale veerkracht om effectief om te gaan met stress. Je leert onder andere effectief te schakelen tussen de actie en het stilstaan bij waar je mee bezig bent. Hierdoor kan je meer ontspannen te werk gaan. Een belangrijke vaardigheid die wordt ontwikkeld is het afstand nemen van negatieve gedachten. Hierdoor kan je je beter focussen op de positieve dingen in het werk en er ontstaat een betere concentratie. De effecten van mindfulness zijn inmiddels wetenschappelijk bewezen en zijn onder andere:

Effecten van mindfulness:
– Meer focus en concentratie op het werk;
– Makkelijk overzicht in complexe situaties;
– Betere communicatie met collega’s, klanten en leveranciers;
– Minder last van negatieve gedachten;
– Meer creativiteit in het werk;
– Meer rust ervaren tijdens het werk;
– Meer werkplezier ervaren;
– Minder stress gerelateerde symptonen

Doelstelling

We leven in een maatschappij waarin we gewend zijn om problemen op te lossen. Stress wordt vaak als een probleem ervaren en vaak willen we dit ook zelf oplossen of we proberen de stress te negeren. Hierdoor kunnen we vaak nog meer druk ervaren, waardoor er juist meer stress ontstaat. Het doel van de training is niet om een oplossing voor stress te bieden, maar om de stress met een open en aandachtige manier te kunnen bekijken. Hierdoor kan je op een accepterende wijze omgaan met stress, waardoor de negatieve effecten ook minder worden.

Inhoud van de training

De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur per sessie. Elke week staat in het teken van een specifiek onderwerp, waarbij specifieke oefeningen worden gedaan. Tijdens de wekelijkse sessie oefenen we eerst gezamenlijk en daarna worden de oefeningen dagelijks zelf beoefend. De besteding voor thuisbeoefening varieert van 15 minuten tot 30 minuten per dag. De training is gebaseerd op de trainingen MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) en MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Gedurende de training kunnen deelnemers bij de trainer terecht voor persoonlijke vraagstukken.

Voor wie is mindfulness bestemd?

Voor iedereen die beter wil leren omgaan met stress en bereid is naar het eigen gedrag te kijken. Er is geen voorkennis nodig. Wel moet je bereid zijn om circa 15 tot 30 minuten per dag te oefenen.

Locatie

De training kan in-company verzorgd worden op eigen locatie. In overleg kan de training ook gehouden worden op een externe locatie. De kosten van de locatie worden extra doorberekend.

Groepsgrootte

De training vereist een minimaal aantal deelnemers van 5 en en heeft een maximum van 10 deelnemers

Investering

Voor informatie over de tarieven kunt u contact opnemen met: info@beaumind.nl